• slidebg1
    โรงพยาบาลน้ำขุ่น
    จังหวัดอุบลราชธานี
  • slidebg1
    บริการด้วยใจ
  • slidebg1

ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลน้ำขุ่น

ประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลน้ำขุ่น

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...

อนาเขต

อนาเขตของอำเภอน้ำขุ่น

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศอำเภอน้ำขุ่น

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลน้ำขุ่น

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลน้ำขุ่น

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลน้ำขุ่น

นายแพทย์จริรายุ สุวรรณศรี ตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น

นางสาวสุพัตรา อุทธา ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุทัศน์ วิลาวัลย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

นางสุเนตร วิลาวัลย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปข่าวทั่วไป ทดสอบ

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

: 2016-03-15 : Admin

ข่าวรับสมัครงานประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รพ.น้ำขุ่น 1 อัตรา

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

: 2015-04-10 : Admin

ข่าวรับสมัครงาน ทดสอบ

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

: 2016-03-15 : Admin

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 3 รายการ โรงพยาบาลน้ำขุ่น

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

: 2015-09-03 : Admin

ประกาศข่าวภายในหน่วยงาน


Download Files


No ชื่อไฟล์ ไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
1 ใบลาป่วย final_aw-1124936825.pdf 2641027 (byte) 2016-03-15 Dowload
2 ใบลากิจ drg-1131133401.pdf 1414727 (byte) 2016-03-15 Dowload

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อ.น้ำขุ่น 6 รพ.สต.

Link หน่วยงาน

ติดต่อ

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลน้ำขุ่น

245 หมู่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น

จังหวัดอุบลราชธานี

045-252890 ต่อ 124